COP tepelného čerpadla

Účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem popisuje tzv. topný faktor (též „výkonové číslo“). Jde o bezrozměrný parametr, který udává, kolikrát více tepla bylo do domu dodáno, než kolik bylo odebráno elektřiny z elektrické sítě.

Tloušťka žluté čáry v levém obrázku symbolizuje množství energie v chladivu v různých místech chladicího okruhu. Na teplotách v pravém obrázku vidíme, proč je přenos tepla ze studeného venkovního prostředí do otopné soustavy možný. Podle pravého obrázku tedy:

Topný faktor je důležitý pro posouzení kvality tepelného čerpadla. Měří se podle normy ČSN EN 14511. Výrobce ho může měřit sám ve své laboratoři, ale kvalitní a důvěryhodní výrobci si  vlastnosti svých tepelných čerpadel nechávají ověřit v nezávislých zkušebnách.

Při výběru tepelného čerpadla je dobré se na způsob ověření ptát.

 

>> Zpět na slovník