Vytápění tepelným čerpadlem: Ušetřete s nejmodernějšími technologiemi

Volba zdroje tepla patří k nejdůležitějším otázkám, které musí řešit každý, kdo staví nebo rekonstruuje dům. Těžištěm úvah jsou pak investiční náklady na jeho pořízení a provozní náklady v dalších letech. Pravděpodobně se budeme zamýšlet i nad komfortem obsluhy – to v případě, že do svých úvah zahrneme kotle na tuhá paliva.

Datum publikace - 30.12. 2020

Z hlediska provozních nákladů není úvaha složitá, nejlevnější je teplo z obnovitelných zdrojů (OZE). Jde jen o jeho nejlepší využití.

A i zde je úvaha poměrně jednoduchá: pouze tepelné čerpadlo dokáže energii okolního prostředí využívat ve dne i v noci a v potřebné míře v létě jako v zimě.

Úvahu pak dokončíme porovnáním komfortu obsluhy: na rozdíl od kotlů na tuhá paliva včetně kotlů na biomasu, je tepelné čerpadlo zcela bezobslužné.

Technologie fungující téměř 50 let

STIEBEL ELTRON je jedním z prvních výrobců tepelných čerpadel na světě – svá první tepelná čerpadla pro rodinné domy představil již v roce 1976.

V roce 2018 se jen v Evropě prodalo více než 1,3 milionů tepelných čerpadel.

V ČR bylo na konci roku 2019 v provozu přes 130-tisíc tepelných čerpadel, většina v provedení vzduch-voda.

Výhodnější než plyn

Porovnejme dva dnes nejčastější způsoby: tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel. Vzhledem k současnému období klimatických změn posoudíme i možnosti chlazení.

Volíme při tom vlastně mezi dvěma zdroji tepla: obnovitelnou energií okolního prostředí (OZE) a plynem. Tepelné čerpadlo může také velmi efektivně spolupracovat s fotovoltaikou (FV) jak při vytápění, tak i při chlazení. Pokročilá technologie tepelného čerpadla ale něco stojí.

Ukážeme si, že použití tepelného čerpadla je výhodnější.

Za příklad vezměme rodinný dům o tepelné ztrátě 8 kW, obývaný čtyřmi lidmi a vytápěný tepelným čerpadlem vzduch-voda STIEBEL ELTRON HPA-O 8 plus.

Výpočtový program nám ukáže tyto výsledky (tabulka je výtahem z podrobného výpočtu STIEBEL ELTRON):

Jak jsme k hodnotám dospěli? Roční potřeba tepla je výsledkem standardního výpočtu vycházejícího z tepelné ztráty domu, a zahrnuje jak vytápění, tak přípravu teplé vody.

U kondenzačního plynového kotle se prakticky rovná energii dodané plynem, protože komínové ztráty vyrovnává využití kondenzace spalin. 

Tepelné čerpadlo včetně občasného dotopu vestavěným elektrokotlem potřebuje odebrat z elektrické sítě jen cca 25 ‒ 35 % energie potřebné pro vytápění a přípravu teplé vody, zbytek odebírá z obnovitelné energie okolního prostředí (OZE ‒ vzduch, země).

Výhodou je i levnější provoz ostatních spotřebičů

Investice do technologie vždy zahrnuje zásobník na přípravu teplé vody a regulaci celé otopné soustavy a odhad montáže. U plynového kotle navíc ještě plynovou přípojku a komín.

Z hlediska provozních nákladů je výhodou tepelného čerpadla to, že celý dům má dvacet hodin nízký tarif, takže i provoz ostatních spotřebičů je levnější.

Výpočet je samozřejmě nutné provádět individuálně pro každý dům, protože domácnosti mají různé spotřeby teplé vody, domy jsou vybaveny několika typy otopných soustav, různě provozovány atd.

Také ceny plynu a elektřiny je nutné individuálně poptat.

V použitém modelu vycházíme pro jistotu z průměrného topného faktoru 3,1, provozní výsledky jsou však lepší.

Levnější je i chlazení a využití sluneční energie

Ještě zajímavější je výsledek, pokud se dům v létě chladí. Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON řady HPA-O je reverzní, takže bez dalšího vybavení připravuje v létě chladící vodu.

Tu pouštíme do otopné soustavy, takže bez další investice chladíme tou samou soustavou, jakou v zimě topíme.

K plynovému kotli však musíme dokoupit klimatizaci.

S tepelným čerpadlem chladíme většinu dne v nízkém tarifu, kdežto klimatizacemi za cenu elektřiny pro domácnost ‒ i zde je tedy možná značná úspora.

Dalším bonusem je možnost velmi efektivní spolupráce tepelného čerpadla s fotovoltaikou.

V letním období připravujeme teplou vodu pouze fotovoltaikou a tepelným čerpadlem pouze chladíme. Při tom ale rovněž využíváme fotovoltaickou elektřinu. V zimním období, kdy je výkon fotovoltaiky slabší, naplno využíváme tepelné čerpadlo. 

Protože ale tepelné čerpadlo odebírá 70 % energie z okolního prostředí (ze země nebo ze vzduchu), postačí zimní výkon fotovoltaiky na krytí podstatné části spotřeby kompresoru a tím k vytápění domu a přípravě teplé vody.

Navíc kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky je v současnosti štědře dotována v programu Nová zelená úsporám

Kontaktujte nás, rádi vám poradíme nebo vám čerpadla STIEBEL ELTRON představíme osobně přímo v provozu v našem showroomu (Praha 8 ‒ Chabry).

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127