Jasná vize: nová perspektiva pro váš domov

Progresivní, ekologický a inovativní. STIEBEL ELTRON následuje jasnou vizi k technickému pokroku. Nový způsob myšlení nás spojuje a posouvá dopředu. Nás jako podnikatele a vás jako naše partnery a zákazníky. Připravili jsme pro vás interview s Dr. Kaiem Scheifelbeinom, který pracuje na pozici výkonného ředitele.

Pan Schiefelbein, co pro STIEBEL ELTRON znamená jasná vize?

Jasná vize je to, co nás, lidi v STIEBEL ELTRON, žene dopředu. Jsme lidé, jejichž vášní je posouvat řešení energetických systémů vpřed. Neustále se musíte hýbat dopředu. Tím se řídím i já. Začal jsem pracovat v STIEBEL ELTRON před více než dvaceti lety jako projektant, protože jsem chtěl vyvíjet efektivní a perspektivní techniku ​​do domácností.

Už tehdy jsem upřednostňoval tepelná čerpadla před olejovými nebo plynovými kotli. STIEBEL ELTRON byl a stále je pro mě zcela jasným číslem jedna v tomto druhu technologií.

Ve společnosti se klade důraz na efektivní produkty využívající elektrickou energii na ohřev vody, vytápění, větrání v domě a v létě i na příjemné chlazení. Naše řešení najdou uplatnění všude – v jedno i vícegeneračních domech, v bytech i v bytovkách. Elektrická energie se v Německu stává stále ekologičtější, což bylo také hnací silou pro naše green-tech řešení – průtokové ohřívače, větrací systémy, tepelná čerpadla, klimatizace a elektrické topidla. Od roku 1924 se STIEBEL ELTRON specializuje na vývoj energeticky nenáročných produktů. Ty se vyznačují vysokou kvalitou a komfortem, který poskytují našim zákazníkům.

Efektivní nastavení spotřeby energie, které přispívá k jejímu šetření, se u mnoha stavebních společností spojuje s předsudky. Myslí si, že se tím snižuje komfort. U nás však efektivita a komfort kráčejí ruku v ruce.

 

Jaké milníky dokazují poselství jasné vize?

Jsou to rozhodně naše produkty, které za sebe mluví. Když se podíváme do minulosti, jsme hrdí, že jsme na konci 40tých let přinesly na trh první hydraulický průtokový ohřívač DH 18.

V roce 1987 byl milníkem průtokový ohřívač vody DHE, první plně elektronicky regulovaný průtokový ohřívač vody na světě. Pokud bychom chtěli zacházet do detailů, je třeba zmínit, že abychom mohli zákazníkovi nabídnout hodnotný produkt, investujeme do vývoje hodně času. Například do věcí, které zákazníci nevidí, ale při použití značně pociťují. V našich elektrických ohřívačích vody máme tři senzory zkombinované s motorovým ventilem.

Senzory zachycují teplotu na vstupu, teplotu na výstupu, a stejně tak i průtočné množství – porovnávají předpokládaný stav se skutečnými hodnotami. Úžasná technika! To těší nejen vynálezce, ale i člověka ve sprše. Tato technologie se totiž stará o to, aby nedocházelo k odchylkám teplot ani v případě kolísání množství vody, takže voda zůstává příjemně teplá po celou dobu.

Naše historie v řešeních ohřevu vody je dlouhá a mnoho lidí si spojuje STIEBEL ELTRON s ohříváním vody. To nás samozřejmě těší! Naše produktové portfolio jsme však rozšiřovali dál. Jako jeden z prvních výrobců začal STIEBEL ELTRON v roce 1976 s vývojem a produkcí tepelných čerpadel v Holzmindene. Toto zařízení je pro mě odjakživa součástí revoluce v energetice. To, že energetická účinnost u nás hraje důležitou roli, se ukázalo například i v roce 2014, kdy jsme s tepelným čerpadlem země-voda řady WPC dosáhly nejvyšší hodnoty energetické účinnosti ve své skupině, hodnoty COP 5.

COP je dobré srovnávací kritérium pro energetickou účinnost a hospodárnost tepelných čerpadel. Říká nám, v jakém poměru je tepelný výkon měřený kW, a spotřeba elektrického proudu agregátu tepelného čerpadla za reálných podmínek. Naše zákazníka pak mile překvapí nízké režijní náklady.

Kromě režijních nákladů je často diskutovaným tématem i prostorová náročnost, hlavně během plánování výstavby domu. Naše krédo je: „Efektivní technika, kompaktně navržená pro větší komfort bydlení.“ Od roku 1999 dokazují naše integrované větrací zařízení LWZ to, že se všechny technické funkce domu, jako je větrání, vytápění, ohřev vody a chlazení, umí sloučit do jednoho zařízení.

Toto zařízení nezajišťuje pouze přívod a odvod vzduchu do místností. Přenáší také tepelnou energii odváděného vzduchu na přiváděný vzduch – a zároveň odčerpává ze vzduchu energii přes integrované tepelné čerpadlo ještě jednou a zlepšuje již beztak dobrou efektivitu zařízení při vytápění a ohřevu vody. Naši zákazníci potřebují proto jen přibližně 2,5 m² pro efektivní techniku, která zajistí dobré větrání, ohřev vody a příjemné teplo, případně chlad. To mám na mysli, když mluvím o spojení komfortu, efektivity a kvality v jednom produktu.

 

Jak zajistí STIEBEL ELTRON tyto vysoké nároky?

Kromě efektivity, komfortu a kvality jsou důležité ještě následující dva body – zaprvé realizace objektivních testů, například s Fraunhofer ISE nebo s odbornou školou Basel – kde řádně otestujeme naše tepelná čerpadla a vzduchotechniku.

Jsem v tomto zcela upřímný, vynálezce bere citlivě, když experti roznesou jeho projekt na kopytech a když náhodou něco nefunguje tak, jak si to při vývoji představoval.

Ale přes to je třeba se přenést, v konečném důsledku je nejdůležitější, aby produkt přinášel našim zákazníkům radost. Proto jsou pro nás nezávislé testy tak důležité.

Podnikový výzkum a spolupráce s vědeckými institucemi zlepšují náš pohled na technické řešení a jejich funkčnost.

Druhým důležitým bodem jsou naše pilotní projekty, ve kterých můžeme našim zákazníkům v praxi ukázat, že dokážeme naše sliby o kvalitě i dodržet. Nejmladší projekt je Energy Campus v Holzmindene – naše vzdělávací a komunikační centrum.

Příkladný projekt pro udržitelné a energeticky efektivní stavitelství, který vyprodukuje více energie, než spotřebuje. Energy Campus získal nejvyšší ocenění – platinový certifikát německé společnosti pro dlouhodobě udržitelný rozvoj (DGNB), jaké kdy budova v kategorii objektů používaných na vzdělávání získala. Takové vyznamenání nás samozřejmě naplňuje hrdostí. S Energy campus vyslala firma jasný signál. Budoucnost zásobování energií využitím elektrického proudu je možná už dnes. Prezentujeme technická zařízení budov, které jsou inteligentně propojeny a způsobilé pro budoucnost.

 

Proč je STIEBEL ELTRON tak výrazně zaměřen na elektrický proud jako zdroj energie?

Transformace energetických systémů se musí dostat do kotelen. Otázkou zůstává, s jakou technikou ušetříme CO₂ tak, abychom dosáhli tohoto cíle? Olej nebo plyn? Ne.

V úvahu přichází solární energie, biomasa a omezení spotřeby – to lze, ale pouze v určitém množství. Do budoucna nám tak zbývá už jen obnovitelný proud jako zdroj energie pro výhřev.

Logicky z toho vyplývá pro mě následující: pokud transformace energetických systémů má být myšlena vážně, pokud chceme nyní i v budoucnu snižovat CO₂, pak musíme vsadit na tepelná čerpadla. Není zkrátka jiné řešení. Tepelná čerpadla mohou, jako jediná topná technika s využitím obnovitelných zdrojů energie, využívat teplo z obnovitelných zdrojů celoročně a teoreticky neomezeně – protože energie ze vzduchu, z půdy a podzemních vod je vždy k dispozici.

Oproti tomu solární energie je efektivní v létě, případně v přechodných obdobích, kdy svítí slunce a dostupnost biomasy je také ohraničena. Proto jsou tepelná čerpadla klíčovou technologií při transformaci energetického systému.

 

Velkým předsudkem zůstává, že nedokážeme vyprodukovat tolik elektrické energie, kolik ji bude v budoucnu potřeba. Je to pravda?

Energetická strategie v Německu je nastavena následovně: do roku 2030 jemně stoupne spotřeba, ale nejpozději do roku 2050 klesne ve všech oblastech. Nyní se pravděpodobně ptáte, jak to je možné. Dosáhne se toho tak, že stavby budou díky tepelné izolaci a přísnějším pravidlům pro novostavby v budoucnu mnohem efektivnější, takže spotřeba proudu se zredukuje. To dokazuje, že transformace energetických systémů je souhrou mezi energetickou účinností ve stavebnictví a obnovitelnými zdroji energie. A souvisí to také s tím, že do té doby dojde k výměně neefektivních topných zařízení u starších staveb.

 

Jaké konkrétní možnosti mi nabízí STIEBEL ELTRON k tomu, aby můj dům splňoval aktuální a v budoucnu kladené požadavky?

Technika bude stále více a více komplexnější. STIEBEL ELTRON pracuje na tom, aby zákazník ve svém domě jednoduše spokojeně bydlel a cítil se dobře – to ostatní reguluje technika. Snažíme se přistupovat k tomuto tématu zeširoka, takže přinášíme jak řešení pro novostavby, tak i pomoc při sanaci.

Témata, kterými se stavební inženýři budou stále více zabývat, jsou větrací systémy. Už dnes je vidět, jak je větrání z důvodu stále hustší výstavby důležité.

Pro energetickou bilanci a zdravé ovzduší v místnostech hraje regulované větrání obytných prostor klíčovou roli. Namísto klasického větrání přes okno se s pomocí inteligentních větracích systémů dá tepelná energie z odvětrávání využít k ohřevu přivedeného čerstvého vzduchu.

Čistý vzduch, bez ztráty energií – pokud znáte tajemství větrání, můžete přes správné větrací systému ušetřit velké množství peněz.

Transformace energetických systémů ožívá díky stavebním inženýrům, techniku ​​na její uskutečnění máme už dnes.

 

Děkuji vám za rozhovor.

Více informací o jasné vizi společnosti STIEBEL ELTRON najdete na: https://www.stiebel-eltron.cz/cs/aktuality/jasna-vize.html