Kotlíková dotace

Kotlíkové dotace je vžitý „lidový“ název pro jednu větev Operačního programu životní prostředí, zaměřenou na snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení životního prostředí, který řídí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a provádí Státní fond životního prostředí (SFŽP) svými krajskými pracovišti.

Žádost se podává na krajském úřadě podle adresy domu, kde bude výměna prováděna.

Co lze z dotace uhradit:

  • nový kotel nebo tepelné čerpadlo včetně nákladů na jeho instalaci,
  • novou otopnou soustavu,
  • rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest,
  • projektovou dokumentaci.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory:

  • tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč,
  • kotel na biomasu (automatický) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč,
  • kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč,
  • plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč.

Na příslušném krajském úřadě je třeba vždy zjistit, zda jsou ještě k dispozici finance a zda se žádosti přijímají.

 

>> Zpět na slovník