Kotlíková dotace

Kotlíkové dotace je název pro jednu větev Operačního programu životní prostředí, zaměřenou na snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení životního prostředí, který řídí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a provádí Státní fond životního prostředí (SFŽP) svými krajskými pracovišti.

Žádost se podává na krajském úřadě podle adresy domu, kde bude výměna prováděna.

Za jakých podmínek lze dotaci čerpat:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení

Co lze z dotace uhradit:

  • výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných zařízení a výše podpory:

Podpora je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

  • tepelné čerpadlo – až 180 000 Kč,
  • kotel na biomasu (automatický) – až 130 000 Kč,
  • kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 130 000 Kč,

Na příslušném krajském úřadě je třeba vždy zjistit, zda jsou ještě k dispozici finance a zda se žádosti přijímají.

 

>> Zpět na slovník