Monovalentní provozní režim

Monovalentní režim znamená, že veškeré teplo v průběhu celého roku dodá kompresor tepelného čerpadla. Nezapne se tedy žádný dotop, například elektrické topné těleso.

Tepelná čerpadla se ale takto nedimenzují, byla by zbytečně velká. Dimenzují se bivalentně, tj. s dotopem.

Vodítkem pro volbu tepelného čerpadla je norma ČSN EN 15450 Tepelná čerpadla v budovách, která doporučuje, aby kompresor dodal 95 % roční potřeby tepla. V praxi se volí tepelné čerpadlo tak, aby kompresor dodal více než 90 % roční potřeby tepla.

Je to dané tím, že tepelná čerpadla se vyrábí ve výkonových řadách a z řady je nutno vybrat nejbližší vhodné.

 

>> Zpět na slovník