Hladina akustického tlaku

Hladina akustického tlaku je veličina, která popisuje hlučnost jakéholi zdroje hluku, tedy i tepelného čerpadla v dané vzdálenosti od zdroje. Vypočítává se z hladiny akustického výkonu matematickým vzorcem.

Jednotkou akustického výkonu je decibel [dB(A)].

Hladina akustického tlaku je důležitá také pro posouzení vlivu tepelného čerpadla např. na sousedův dům.

Ten je z hlediska hluku chráněn zákonem (Zákon 258/2000 S. O veřejném zdraví), dle kterého 2 m od sousedovy fasády nesmí být hladina akustického tlaku z (našeho tepelného čerpadla) vyšší než 50 dB(A) ve dne a 40 dB(A) v noci.

 

>> Zpět na slovník