Tepelný výkon

Tepelný výkon tepelného čerpadla je v průběhu sezóny proměnlivý. Je ovlivněn jednak teplotou zdroje (venkovní vzduch, teplota vrtu) a současně i teplotou topné soustavy, která se též mění podle venkovní teploty.

Výkon tepelného čerpadla pro daný dům proto nevolíme přímým porovnáním s tepelnou ztrátou, ale podle jeho roční energetické bilance na daném domě. Je k tomu potřeba speciální software.

Pracovat můžeme i s diagramy a tabulkami, které má výrobce ve své technické dokumentaci. V každém případě je to práce pro odborníka – projektanta.

 

>> Zpět na slovník