Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je přístroj, který umožňuje teplo získávat velmi výhodně ze vzduchu. Toto teplo je totiž „zadarmo“, je to teplo dodané sluncem.

Jádrem tepelného čerpadla vzduch-voda je chladící okruh, ve kterém cirkuluje chladivo.

To má na studené straně ve výparníku tak nízkou teplotu, že může přebírat teplo ze vzduchu i v zimě při teplotách pod -20°C. 

Chladivo „obohacené“ o energii odebranou venkovnímu vzduchu pak kompresorem prudce stlačíme a tím jeho teplota vzroste na hodnoty potřebné pro vytápění. Chladivo pak celkovou energii ze vzduchu i elektrickou z kompresoru odevzdá v kondenzátoru topné vodě.

Tepelná čerpadla mají regulaci výkonu a obvykle také reverzní provoz, takže v létě s nimi lze chladit. Jejich součástí je i výkonný regulátor, zajišťující v domě teplotu podle přání a také podle venkovní teploty, přípravu teplé vody i chlazení v létě.

 

>> Zpět na slovník