Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda je vlastně jen jiné použití systému země-voda, kdy energii odebíráme z nějakého zdroje vody. Zdrojem může být studna nebo povrchové vodní plochy, tj. potok, řeka, velký rybník nebo jezero. 

Spotřeba vody pro vytápění tepelným čerpadlem je však velká, musíme počítat nejméně s 0,3m3/ hod na 1 kW tepelné ztráty domu.

Pro obvyklý rodinný dům se tak jedná o 2 až 5 m3/ hod.

V Čechách a na Moravě je studní s takovou vydatností jen nepatrně a proto je systém voda-voda v České republice vzácný. 

Studniční vodu musíme vracet do země a to do stejné zvodně (vodonosné vrstvy), ze které jsme ji odebrali. Jinak bychom porušovali tzv. vodní zákon (konkrétně Zákon č. 254/2001 Sb.).

Povrchové vodní plochy mají majitele, který musí používání vody schválit.

V případě rybníků je majitel uveden v katastru nemovitostí, v případě řek a přehradních jezer jde o příslušná povodí (Povodí Labe s.p., Povodí Vltavy s.p., Povodí Ohře s.p., Povodí Odry s.p. a Povodí Moravy s.p.).

Používaná voda se ochlazuje, s čím majitelé a správci povrchových vodních ploch ne vždy souhlasí.  Navíc v zimním období je povrchová voda blízko zamrzání a je třeba ji čerpat velké množství, aby se podařilo ji ochladit byť jen o několik desetin °C a aby z výměníku vůbec vytekla.

Toto řešení proto často ani není energeticky výhodné.

Úplně jiná situace nastává, když je k dispozici chladící voda z nějakého průmyslového procesu. Pak lze využívat odpadní teplo a to je vždycky velmi výhodné.

Odpadní teplo je zdarma a ještě se ušetří při provozu základního chladícího stroje.

 

>> Zpět na slovník