Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě.

Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby se udržela rovnováha mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami a teplota v místnostech tak zůstala stejná, jak ji uživatel nastavil.

Ekvitermní regulace spočívá na soustavě teplotních ekvitermních křivek, uložených v paměti regulátoru, které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty.

Na základě požadované teploty místnosti, typu topné soustavy a stavební konstrukce budovy lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

Důvody pro využití ekvitermní regulace jsou především:

  • větší tepelná pohoda z důvodu potlačení kolísání teploty v místnosti,
  • úspora energie, kdy není třeba zdroj tepla provozovat na maximální teplotu. Zdroj tepla může podávat pouze výkon, který stačí k ohřátí místností na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě.

Zejména tepelná čerpadla a kondenzační kotle pak pracují s vyšší účinností a spotřebovávají výrazně méně energie.

 

>> Zpět na slovník