Tepelná čerpadla – Pro partnery

 • Přístroje pro každý požadavek
  • Pro novostavby a rekonstrukce, rodinné domy, bytové domy.
  • Pro vytápění a chlazení prostor, přípravu teplé vody a větrání.
  • Pro všechny zdroje energie: Tepelná čerpadla vzduch-voda (pro vnitřní i venkovní instalaci), tepelná čerpadla země-voda.
  • Pro maximální účinnost až do -20 °C
  • Pro všechny řady: jednotné a promyšlené koncepty připojení a instalace.
  • Jednotná koncepce řídicí jednotky pro snadnou instalaci a obsluhu

  Jaké provozní režimy tepelného čerpadla jsou k dispozici?

  Monovalentní

  V tomto případě je tepelné čerpadlo jediným zdrojem tepla pro vytápění budovy. Tento provozní režim je vhodný pro všechny nízkoteplotní topné systémy s maximální přívodní teplotou 55 °C.

  Monoenergetický

  V tomto provozním režimu tepelné čerpadlo podporuje dodatečné elektrické vytápění. Zejména u tepelných čerpadel vzduch-voda je třeba dosáhnout dostatečného topného výkonu při nízkých venkovních teplotách. Tepelné čerpadlo obvykle pracuje jako jediný zdroj tepla při provozu v teplotním rozmezí přibližně -7 °C. Použití doplňkového vytápění pro podporu několika hodin pod touto teplotou má smysl z hlediska investic a účinnosti.

  Bivalentní alternativa

  Tepelné čerpadlo dodává celkové teplo pro vytápění až do určité nastavené venkovní teploty (např. 0 °C). Když teplota klesne pod tuto hodnotu, tepelné čerpadlo se vypne a vytápění zajišťuje druhý zdroj tepla.

  Bivalentní paralelní

  Do určité venkovní teploty vyrábí tepelné čerpadlo potřebné teplo samo. Při nižších teplotách se zapíná druhý zdroj tepla. Pokud venkovní teplota klesne pod druhou mezní hodnotu, tepelné čerpadlo se vypne a druhý zdroj tepla zajistí kompletní dodávku tepla. Na rozdíl od bivalentního alternativního provozu je podíl tepelného čerpadla na ročním výkonu výrazně vyšší.