Jaké zdravotní benefity má větrání s rekuperací?

Větrání s rekuperací se v dnešní době stává stále populárnějším způsobem zajišťování čerstvého vzduchu v budovách komerčních i obytných. Tento systém má díky odvádění odpadního vzduchu a filtrování čerstvého vzduchu mnoho zdravotních benefitů. Jaké to jsou se podíváme v dnešním článku.

Špatně větrané novostavby či rekonstruované domy s novými plastovými okny se mohou stát velmi nepříjemným místem k životu. Při běžném užívání domu, jako například při vaření, vznikají oxid uhličitý a vodní páry, které se nemají z budovy jak dostat. Jeho obyvatelé se pak běžně setkávají s bolestmi hlavy či přehnanou únavou. 

Systém větrání s rekuperací ale pomáhá vzduch v domě cirkulovat a vyměňovat za čerstvý. Kromě toho taky zahrnuje zpětné získávání tepla (energie), kdy se část tepla z odpadního vzduchu předá přes výměník do přiváděného vzduchu. Tím se snižuje potřeba dodávat energii k dosažení požadované komfortní teploty ve vnitřním prostředí a dochází ke snížení nákladů pro vytápění.

Benefit: Vzduch bez nečistot a alergenů

Jedním z hlavních přínosů větrání s rekuperací je zajištění čerstvého a čistého vzduchu. Čerstvý venkovní vzduch, který je přiváděn do vnitřních prostor, je důkladně filtrován a očištěn od nečistot jako jsou prach, alergeny, pyl nebo mikroorganismy. Díky tomu se snižuje riziko alergických reakcí, různých respiračních onemocnění a infekcí způsobených šířením bakterií a virů.

Větrání s rekuperací také přispívá ke snížení koncentrace škodlivin ve vzduchu z vnitřního prostředí. Mnoho běžných domácích produktů, jako jsou třeba čistící prostředky, mohou do vzduchu uvolňovat toxické látky a chemické sloučeniny. Tyto látky mohou způsobovat například podráždění dýchacích cest nebo očí a dlouhodobé vystavení těmto škodlivým látkám může mít negativní vliv na zdraví člověka. Díky systému větrání s rekuperací se škodlivé látky zachycují v jednotlivých filtrech umístěných ve větrací jednotce a tím se snižuje i koncentrace škodlivých látek ve vnitřním prostředí.

Benefit: Regulace vlhkosti

Dalším benefitem, který je třeba vzít v potaz, je udržování optimální vlhkosti vzduchu. Větrání s rekuperací dokáže regulovat množství vlhkosti vnitřního vzduchu, díky čemuž se minimalizuje riziko vzniku různých plísní a roztočů. Pokud by byl ve vnitřním prostředí příliš suchý vzduch, ten naopak může způsobovat podráždění dýchacích cest.

Benefit: Správná teplota

Dalším významným zdravotním benefitem je regulace teploty vzduchu. Větrání s rekuperací dokáže udržet konstantní teplotu ve vnitřním prostředí. Příliš velké kolísání teploty by mohlo mít negativní zdravotní účinky na lidský organismus, obzvláště jedná-li se o malé děti a miminka.

 

Závěrem lze tedy říct, že větrání s rekuperací má mnoho pozitivních zdravotních dopadů pro člověka a jeho organismus. Jelikož větrání s rekuperací pomáhá snižovat i náklady na vytápění, tak částečně přispívá i k ochraně životního prostředí.