Všechno, co potřebujete vědět o vytápění a větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie

• Vytápění a větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie. 

• Novelizace vyhlášky 78/2013 Sb. vyhláškou o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. a její návaznost na výpočet energetické náročnosti budov.

• Snižování primární energie pomocí OZE a ekonomika provozu tepelných čerpadel.

• Zásady správného návrhu invertorových tepelných čerpadel a jejich případné použití bez akumulačního zásobníku.

• Chlazení tepelnými čerpadly při využití stávající otopné soustavy.

• Větrání obytných budov a následné využití řízeného větrání k eliminaci teplotních zón v místnosti.

• Instalace tepelných čerpadel v hustých zástavbách v závislosti na zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 30.

• Využití pasivního chlazení u tepelných čerpadel systému země l voda

• Životnost tepelných čerpadel při jejich celoročním využívání pro vytápění, chlazení, ohřev bazénové vody a přípravu teplé vody na mytí.

Přednáší doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. z katedry technických zařízení budov stavební fakulty ČVUT a Ing. David Šafránek, Ing. Michal Chyba, Ing. Martin Bžoch a Jan Fidler ze STIEBEL ELTRON. Seminář je určený pro projektanty TZB a je zařazen mezi vzdělávací akce celoživotního vzdělávání ČKAIT a do Průběžného vzdělávání Energetických specialistů ENEX.

Seminář se koná v nové budově společnosti STIEBEL ELTRON, Dopraváků 749/3, 180 00 Praha 8

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

Cena za seminář: 600 Kč

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na Vámi zvolený termín co nejdříve z důvodu omezené kapacity.

V případě otázek kontaktujte: Kristýna Blažková, kristyna.blazkova@stiebel-eltron.cz