Standardní zásobník od 200 l
SB 402 S – Technická data